•  naar winkelwagen

Volgrafisch scoresysteem voor Landstede Zwolle, geleverd door Anatec.

Het sportcentrum Landstede in Zwolle heeft de primeur. Het eerste volgrafisch scoresysteem (SSI1) wordt komend weekend op zaterdag September tijdens de opening gepresenteerd. Deze unieke hal vraagt om een complete inrichting, die voldoet aan de huidige stand der techniek. En daarin is Landstede geslaagd.

Het systeem bestaat uit een LED video hoofdscorebord met 2 nevenscoreborden met persoonlijke foutenpanelen en 6 schotklokken voor basketball en korfbal met weergave van de resterende schot-tijd en speeltijd. Het volgrafisch LED video / scorebord kan gekoppeld worden met de nevenscoreborden en persoonlijke foutenpanelen maar de scoreborden kunnen ook onafhankelijk van elkaar toegepast worden, bijvoorbeeld als er op meerdere velden gelijktijdig gespeeld wordt. Het systeem kan vanuit meerdere posities aangestuurd worden. Het geluid kan met het mengpaneel van het omroepsysteem gekoppeld worden, zodat het geluidsniveau overal in de zaal aangepast kan worden op het achtergrondlawaai.

« terug